A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

O nás | Moldperfect

AGRO-MOLD akciová spoločnosť

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

ŠM, š.p. Moldava nad Bodvou vznikol niekoľko mesiacov po oslobodení a v roku 1947 boli štátnemu majetku pričlenené bývalé skonfiškované veľkostatky.

V roku 1980 boli k štátnemu majetku pričlenené málo prosperujúce JRD, tým sa ustálil pôdny fond, ktorý má približne aj terajšiu výmeru.

K 01.10.1996 na akciovú spoločnosť prešiel majetok a s ním spojené práva a záväzky zrušeného štátneho podniku:

ŠM Moldava nad Bodvou, š.p. v rozsahu zmluvy o predaji majetku štátu č. 60/1996 podľa zák. č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

 

V roku 2013 a.s. obhospodarovala

4 712,9 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 3 768,77 ha ornej pôdy, 944,13 ha TTP. 

V RV je zameranie  na výrobu a realizáciu hustosiatych obilovín, olejnín a výrobu krmovín. 

V ŽV je zameraná a.s. hlavne na výrobu mlieka, odchov mäsového dobytka a chov oviec.

 

ZLOŽENIE ORGÁNOV a.s.:

 PREDSTAVENSTVO:

 

   Ing. Peter Hudák ml.

predseda predstavenstva

 

    Ing. Marián Hudák

podpredseda predstavenstva

 

    Ing. Peter Hudák

člen predstavenstva

 

 

DOZORNÁ RADA:

   Ing. Dušan Forgáč CSc.

predseda dozornej rady

 

Dipl. Ing. Július Medveď CSc.

člen dozornej rady

 

Anna Lukácsová

členka dozornej rady

 

    Eugen Kiss

člen dozornej rady

 

    Ladislav Görcsös

člen dozornej rady